Η λύση WiFi για
όλα 500 εργαζόμενοι
του γραφείο.

Η ασφάλεια του δικτύου της εταιρείας σας έρχεται πρώτη, ωστόσο θέλετε ακόμα να παίρνετε τις ηλεκτρονικές φορητές συσκευές χωρίς περιπλοκές ή να παρέχετε πρόσβαση WiFi στους υπαλλήλους σας για χρήση ιδιωτικών συσκευών - με το IACBOX ενεργοποιείτε και τα δύο!

IACBOX for offices

Office WiFi

Ως εργοδότης και τελεστήςWiFi εσείς αποφασίζετε εάν οι υπάλληλοί σας θα χρησιμοποιούν ιδιωτικές ή εταιρικές κινητές συσκευές ή αν θα μπορούν να σερφάρουν στο εταιρικό WiFi με ιδιωτικές συσκευές WiFi. Θα πρέπει να παρακολουθείτε την ασφάλεια του δικτύου της εταιρείας σας. Το IACBOX σάς βοηθά να αποκλείσετε ορισμένες περιοχές με διαχείριση χρηστών και εύρους ζώνης και διάφορα VLAN.

Σήμερα, οι περισσότερες εταιρείες θεωρούν σκόπιμο να επιτρέπουν στους υπαλλήλους τους να χρησιμοποιούν τις δικές τους συσκευές για εργασία καθώς και ιδιωτική επικοινωνία με την οικογένεια, τις αρχές και τα ιδρύματα, από το εταιρικό WiFi. Εκτός από τον βαθμό που θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση του Ίντερνετ, είναι επίσης σημαντικό να διευκρινιστεί ποιος είναι υπεύθυνος για πρόκληση ζημιών σε ευαίσθητα δεδομένα ή εταιρικά δίκτυα. Για να μη βρεθεί ποτέ σε μια τέτοια κατάσταση, δημιουργήστε μια ξεχωριστή πρόσβαση επισκέπτη με τη βοήθεια του IACBOX. Μπορείτε να εκχωρείτε συγκεκριμένα χρονικά παράθυρα, όρια, όγκους δεδομένων, εύρη ζώνης και πολλά άλλα σε κάθε χρήστη και να αποκλείετε μεμονωμένες περιοχές ή να αποκλείετε ορισμένες σελίδες με τη λειτουργική μονάδαApplication Control . Για παράδειγμα, μπορούν να ελέγξουν τα email τους ωστόσο δεν είναι δυνατή η ροή βίντεο.

Privacy settings

We use cookies to provide social media features and to analyze traffic to our website. More information

Accept all
Save & close