Συχνά ερωτήματα

Τι είναι η συνδρομή IACBOX;

Η συνδρομή IACBOX είναι ο πιο ευέλικτος τρόπος αγοράς του λογισμικού μας. Η τιμή εισόδου είναι χαμηλότερη και αντί να αγοράζετε ξεχωριστά την άδεια χρήσης και τη συντήρηση του λογισμικού, η συνδρομή περιλαμβάνει ήδη την άδεια χρήσης του λογισμικού μαζί με τη συντήρηση και τις ενημερώσεις.

Ποια προϊόντα IACBOX είναι διαθέσιμα ως συνδρομές;

IACBOX Οι πλήρεις άδειες χρήσης όλων των διαθέσιμων μεγεθών από 100 έως απεριόριστες είναι διαθέσιμες ως συνδρομές. Εναλλακτικά, οι συνήθεις μόνιμες άδειες παραμένουν διαθέσιμες, η επιλογή εναπόκειται στον πελάτη.
Οι διασυνδέσεις IACBOX PMS όλων των τύπων (PMS, SPMS, HIS...) θα γίνουν επίσης συνδρομές, αλλά σε αντίθεση με τις βασικές άδειες, αυτές θα είναι διαθέσιμες μόνο ως συνδρομές.

Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει η συνδρομή;

Η συνδρομή IACBOX είναι οικονομικά αποδοτική, με προβλέψιμες δαπάνες και συνεχή υποστήριξη με τακτικές ενημερώσεις, ενώ προσφέρει ευελιξία μέσω διαφορετικών μεγεθών αδειών χρήσης και εύκολη διαχείριση μέσω μιας κεντρικής διαδικτυακής πύλης. Η σημαντικά υψηλότερη τιμή εισόδου μιας αιώνιας άδειας απαιτεί μακροπρόθεσμη δέσμευση για να αποπληρωθεί. Η χαμηλότερη τιμή εισόδου συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο αγοράς, καθώς η συνδρομή μπορεί να ακυρώνεται ετησίως. Η συνδρομή, η οποία εγγράφεται στα "τρέχοντα έξοδα", προσφέρει επίσης οικονομικά πλεονεκτήματα.

Μπορώ να αγοράσω μια μόνιμη άδεια χρήσης IACBOX και μια συνδρομή PMS μαζί;

Ναι, το IACBOX, ακόμη και αν έχει αγοραστεί ως μόνιμη άδεια χρήσης, συνδέεται πάντα με τη Συντήρηση Λογισμικού. Η τελευταία είναι ετήσια συνδρομή και οι διεπαφές PMS συγχρονίζονται με την ημερομηνία λήξης της συνδρομής.

Μπορώ να συνάψω συνδρομή για πολλά χρόνια και μπορώ επίσης να αναβαθμίσω τον αριθμό των χρηστών;

Και πάλι, η απάντηση και στις δύο ερωτήσεις είναι ναι, μπορείτε να αγοράσετε συνδρομές για έως και 3 χρόνια κάθε φορά και μπορείτε να αναβαθμίσετε μια άδεια χρήσης σε μεγαλύτερο αριθμό χρηστών ανά πάσα στιγμή, αν το θεωρείτε απαραίτητο.

Τι συμβαίνει όταν λήξει η συνδρομή;

Μια σειρά διαδικασιών υπενθύμισης διασφαλίζει ότι οι πελάτες μας ενημερώνονται πάντα για τη λήξη της συνδρομής τους. Στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπενθύμισης εγκαίρως πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης και πριν από τη λήξη της άδειας χρήσης. Απλά βεβαιωθείτε ότι έχουμε μια τρέχουσα επαφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο αρχείο μας, ώστε αυτές οι υπενθυμίσεις να φτάνουν σωστά. Αν δεν θέλετε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Η συνδρομή θα ανανεωθεί αυτόματα και θα λάβετε ένα νέο ετήσιο τιμολόγιο.

Πώς επηρεάζει αυτό τις υφιστάμενες άδειες με ή χωρίς διασυνδέσεις PMS;

Αυτό δεν επηρεάζει τις υφιστάμενες άδειες. Θα παραμείνουν αμετάβλητες μέχρι νεωτέρας και θα συντηρούνται επίσης από την ετήσια συνδρομή συντήρησης λογισμικού που έχετε ήδη συνηθίσει.

Μπορώ να ακυρώσω τη συνδρομή μου ανά πάσα στιγμή;

Η συνδρομή μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή, το αργότερο 30 ημέρες πριν από την τρέχουσα ημερομηνία λήξης. Το IACBOX παραμένει ενεργό μέχρι το τέλος της περιόδου παραγγελίας (1 έως 3 έτη). Σε περίπτωση πρόωρης ακύρωσης, δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων για την εναπομένουσα περίοδο συνδρομής.

Λαμβάνω τεχνική υποστήριξη με τη συνδρομή μου;

Η συνδρομή περιλαμβάνει όλες τις ενημερώσεις και την υποστήριξη του κατασκευαστή. Το IACBOX εγκαθίσταται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές και ειδικούς δικτύου, οι οποίοι καλύπτουν το πρώτο επίπεδο υποστήριξης και έχουν πρόσβαση στο 2ο και 3ο επίπεδο υποστήριξης για εγγεγραμμένους συνεργάτες για ενεργές άδειες χρήσης.

Ποια προϊόντα WLAN υποστηρίζονται;

Το IACBOX λειτουργεί με όλα τα γνωστά προϊόντα WLAN (Ruckus, HP, Cisco, ...) επειδή δεν χρησιμοποιούμε καμία λειτουργικότητα συγκεκριμένα για προμηθευτή.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις υλισμικού για την εγκατάσταση;

Οι απαιτήσεις υλικού εξαρτώνται από τους ταυτόχρονους χρήστες / συσκευές και τις ενεργοποιημένες ενότητες. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Υλισμικό.

Το IACBOX υποστηρίζει εικονικοποίηση (π.χ. VMware);

Ναι, το λογισμικό IACBOX υποστηρίζει μεγάλο αριθμό περιβαλλόντων εικονικοποίησης όπως:
VMware ESXi (από V5.5)
Microsoft Hyper-V Server (2008 R2 και υψηλότερη)
Windows Server (2008 R2 και υψηλότερη)
KVM

Απαιτούνται ειδικές γνώσεις Linux για την εγκατάσταση του IACBOX;

Όχι, η εγκατάσταση του IACBOX πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας έναν οδηγό εγκατάστασης (Frozentux Setup Utility) και ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά. Συνεπώς, δεν απαιτούνται καθόλου γνώσεις Linux!

Τι είναι το Software Maintenance;

Το IACBOX Software Maintenance περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού SSL), ενημερώσεις λογισμικού, αναβαθμίσεις λογισμικού, διορθώσεις σφαλμάτων, βελτιώσεις λειτουργιών, νέες δυνατότητες, καθώς και υποστήριξη 2ου και 3ου επιπέδου για επιχειρηματικούς συνεργάτες IACBOX συμπεριλαμβανομένου τηλεχειριστηρίου. Επομένως, σημειώστε ότι δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε καμία υπηρεσία ή υποστήριξη για συστήματα χωρίς έγκυρο Software Maintenance. Σας ενημερώνουμε ότι η ανανέωση Software Maintenance ξεκινά πάντα από την ημερομηνία λήξης του Software Maintenance.

Η άδειά μου εξακολουθεί να λειτουργεί εάν το Software Maintenance έχει λήξει;

Όλες οι άδειες εξακολουθούν να λειτουργούν πλήρως ακόμη και μετά τη λήξη της συντήρησης λογισμικού. Ωστόσο, χωρίς έγκυρη συντήρηση λογισμικού, δεν θα λάβετε ηλεκτρονικές ενημερώσεις (τρέχον πιστοποιητικό SSL, διορθώσεις σφαλμάτων, ενημερώσεις ασφαλείας, αναβαθμίσεις λογισμικού, νέες λειτουργίες) και καμία υποστήριξη κατασκευαστή για την αντίστοιχη άδεια χρήσης. Το IACBOX Software Maintenance παραγγέλνεται ετησίως και δεν παρατείνεται αυτόματα, αλλά θα σας το υπενθυμίσουμε έγκαιρα πριν λήξει. Υπάρχουν επίσης πακέτα 3 ή 5 ετών με πλεονέκτημα τιμής.

Το πιστοποιητικό SSL μου έχει λήξει. Τι σημαίνει αυτό;

Το IACBOX χρησιμοποιεί μια ασφαλή σύνδεση (HTTPS) για τη διαδικασία σύνδεσης. Κατά την αγορά μιας άδειας IACBOX περιλαμβάνεται ήδη ένα έγκυρο πιστοποιητικό SSL. Επειδή τα πιστοποιητικά SSL λήγουν μετά από ορισμένο χρόνο, πρέπει να ανανεώνονται από καιρό σε καιρό. Αυτό γίνεται αυτόματα χρησιμοποιώντας τη διαδικασία ηλεκτρονικής ενημέρωσης για όλες τις άδειες με έγκυρο Software Maintenance. Επομένως, χρειάζεστε έγκυρο Software Maintenance για να λάβετε το πιο πρόσφατο πιστοποιητικό SSL για την άδειά σας. Εάν το Software Maintenance για τις άδειές σας έχει λήξει, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη IACBOX.

Μπορώ να δοκιμάσω το IACBOX προτού το αγοράσω;

Ναι, είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρέχουμε μια πλήρως λειτουργική, χρονικά περιορισμένη άδεια επίδειξης κατόπιν αιτήματος. Εάν έχετε συνηθίσει να διαμορφώνετε και να διαχειρίζεστε μόνοι σας το δίκτυο πληροφορικής, μπορείτε να το ζητήσετε απευθείας από εμάς. Εάν ένας πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής είναι υπεύθυνος για αυτό, είναι καλύτερο να το αντιμετωπίσετε μαζί του. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής που διαθέτετε δεν είναι ακόμη εξοικειωμένος με το IACBOX, ανυπομονούμε να τον γνωρίσουμε και να του δώσουμε ανάλογες οδηγίες.

Υποστηρίζει το IACBOX λογισμικό RAID;

Όχι, το λογισμικό IACBOX δεν υποστηρίζει λογισμικό RAID που είναι ένα ειδικό είδος εξομοίωσης RAID. Σε αυτήν την περίπτωση, το πρόγραμμα εγκατάστασης IACBOX θα εντοπίσει δύο σκληρούς δίσκους και θα χρησιμοποιήσει τον πρώτο για σύστημα και τον δεύτερο για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (εάν υπάρχουν δύο σκληροί δίσκοι). Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το IACBOX χρησιμοποιώντας σύστημα RAID, χρησιμοποιήστε ένα υλισμικό RAID.

Υποστηρίζει το IACBOX την προσθήκη ετικετών VLAN;

Ναι, το IACBOX υποστηρίζει έως και 2000 VLAN στο Surf LAN (Guest Zone).

Υποστηρίζει το IACBOX το IPv6;

Ναι, αφού η έκδοση 7.0 IACBOX υποστηρίζει επίσης IPv6 για "Ζώνη WAN / OfficeLAN" και "Management Zone".

Το IACBOX υποστηρίζει Oracle/Micros - Fidelio/Opera;

Ναι, το IACBOX υποστηρίζει πολλά συστήματα PMS (Property Management System) συμπεριλαμβανομένων των Oracle/Micros - Fidelio/Opera. Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας για τον αντίστοιχο αριθμό ανταλλακτικού Oracle.

Privacy settings

We use cookies to provide social media features and to analyze traffic to our website. More information

Accept all
Save & close