Επεκτάσιμο

Επιλέξτε τη σωστή άδεια χρήσης ανάλογα με τον αριθμό των χρηστών σας.

Σπονδυλωτό

Άδεια χρήσης ό,τι χρειάζεστε - ορισμένες δυνατότητες είναι προαιρετικές.

Ιδανικό για το μέλλον

Πάντα ενημερωμένο με το Software Maintenance.

Ευέλικτο

Αναπτύξαμε την έκδοση Lite version ειδικά για μικρότερα έργα.

Άδειες

Το μέγεθος της άδειας προκύπτει από τον μέγιστο αριθμό χρηστών ή συσκευών που έχουν εγγραφεί ταυτόχρονα. Ο αριθμός των χρηστών από τη στιγμή που αγοράζονται δεν είναι καθορισμένος, αλλά αυξάνεται μαζί σας και μπορεί να αναβαθμιστεί ανά πάσα στιγμή.

Subscription

ταυτόχρονοι χρήστες/συσκευές:

100 175 250 375 500 750 1000 1500 2000 3000 απεριόριστο

Full version

ταυτόχρονοι χρήστες/συσκευές:

10 25 50 75 100 175 250 375 500 750 1000 1500 2000 3000 απεριόριστο

Lite version

ταυτόχρονοι χρήστες/συσκευές:

25 50 75 100 175 250

Privacy settings

We use cookies to provide social media features and to analyze traffic to our website. More information

Accept all
Save & close