Κατά την αγορά άδειας, η συντήρηση λογισμικού είναι υποχρεωτική για τουλάχιστον 1 έτος. Παρατείνεται πάντα από την ημερομηνία λήξης συντήρησης λογισμικού.

Η έγκυρη συντήρηση λογισμικού δεν είναι απολύτως απαραίτητη για συνεχή λειτουργία, αλλά συνιστάται ανεπιφύλακτα για λόγους ασφαλείας και συνεχούς συντήρησης. Δεν μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης για συστήματα χωρίς έγκυρη συντήρηση λογισμικού.

Χρησιμοποιούμε cookies για τη διαδικτυακή ανάλυση.
Πληροφορίες για το απόρρητο
πτώση
συγκατάθεση