Κατά την αγορά άδειας, η συντήρηση λογισμικού είναι υποχρεωτική για τουλάχιστον 1 έτος. Παρατείνεται πάντα από την ημερομηνία λήξης συντήρησης λογισμικού.

Η έγκυρη συντήρηση λογισμικού δεν είναι απολύτως απαραίτητη για συνεχή λειτουργία, αλλά συνιστάται ανεπιφύλακτα για λόγους ασφαλείας και συνεχούς συντήρησης. Δεν μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης για συστήματα χωρίς έγκυρη συντήρηση λογισμικού.

Privacy settings

We use cookies to provide social media features and to analyze traffic to our website. More information

Accept all
Save & close