Η λύση WiFi για
όλα 500 φοιτητές
του σχολείο.

Το WiFi για σχολεία και πανεπιστήμια πρέπει να παρέχει τόσο εύχρηστη και αποτελεσματική ηλεκτρονική πρόσβαση όσο κι έναν προστατευόμενο χώρο με ασφαλή έλεγχο ταυτότητας χρήστη και περιεχομένου.

IACBOX for students

Εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις

Το WiFi σε σχολεία, πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να είναι εξίσου αποτελεσματικό και ασφαλές. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος περιεχομένου διαδραματίζουν και αυτά σημαντικό ρόλο.

Για τη λειτουργία WiFi σε αυτόν τον τομέα, χρειάζεστε απλή διαχείριση της ηλεκτρονικής πρόσβασης για μαθητές, φοιτητές, δασκάλους, καθηγητές και συσκευές, έξυπνη διαχείριση εύρους ζώνης και μια σαφή σελίδα σύνδεσης η οποία επιτρέπει έναν ορισμένο βαθμό αυτοδιαχείρισης και ανακατευθύνει τους χρήστες σε σημαντικό περιεχόμενο. Με το φίλτρο περιεχομένου και την προαιρετική λειτουργική μονάδα Application Control, μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι παρέχετε σε μαθητές και φοιτητές πρόσβαση στο περιεχόμενο που απαιτείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και τίποτα περισσότερο. Μπορείτε να εφαρμόσετε προσαρμοσμένες πολιτικές πρόσβασης σε διαφορετικές ομάδες χρηστών και να τους παρέχετε πρόσθετο περιεχόμενο εκτός σύνδεσης, όπως για παράδειγμα εκπαιδευτικό υλικό. Οι ειδικές ρυθμίσεις στο IACBOX και τη λειτουργική μονάδα Privacy Toolkit δείχνουν ότι η προστασία δεδομένων λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη και πως τοWiFi λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο.

Privacy settings

We use cookies to provide social media features and to analyze traffic to our website. More information

Accept all
Save & close